• Type:

Bijbelverhalen & Spoken Words

Share

Het nieuwe jaar is door de lockdown met online onderwijs gestart. Om leerkrachten en docenten te ondersteunen in hun zoektocht om de online lessen op een creatieve manier te verrijken, hebben Verus en Uitgeverij Kwintessens Bijbelverhalen in video’s uitgewerkt. Voor de PO onder- en middenbouw zijn van 6 bekende Bijbelverhalen levendige vertelvideo’s gemaakt. Van dezelfde verhalen zijn speciaal voor de PO bovenbouw en VO/MBO onderbouw Spoken Word poetry video’s ontwikkeld.

Deze levensbeschouwelijke werkvormen duren enkele minuten en zijn dus makkelijk in het online lesprogramma toe te passen. In de komende weken verschijnt er elke week een nieuw Bijbelverhaal op het online platform. Verus en Kwintessens willen met dit aanbod scholen ondersteunen bij de invulling van hun levensbeschouwelijke lessen en zo een hoopvolle invulling geven aan deze onzekere tijden.

Week 2 11-15 jan.De storm op het meer Marcus 4:35-41
Week 3 18-22 jan.Bartimeüs Marcus 10:46-52
Week 4 25-29 jan.De verloren zoon Lucas 15:11-32
Week 5 1-5 feb.Vier mannen en een zieke vriend Lucas 5:17-26
Week 6 8-12 feb.De barmhartige Samaritaan Lucas 10:25-37
Week 7 15-19 feb.Vijf broden en twee vissen Johannes 6:5-14

Reviews for Bijbelverhalen & Spoken Words

There are currently no reviews for Bijbelverhalen & Spoken Words
Scroll to top