• Type:

Over Verus

Verus is de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland. Ruim 4.000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn bij ons aangesloten. Vanuit het hart inspireert, begeleidt en ondersteunt Verus bestuurders, toezichthouders, schoolleiders, docenten en ouders, zodat de kwaliteit van het onderwijs en daarmee het welzijn van leerlingen en studenten verbetert. Als dienst aan onze samenleving.

Verus wil samen met zoveel mogelijk scholen een ‘positieve beweging’ in de samenleving creëren door de aandacht te vestigen op HOOP als grondhouding van de school. Via dit online Start platform biedt Verus onderwijsprofessionals op een laagdrempelige en toegankelijke wijze levensbeschouwelijke en burgerschapsvormende videocontent, handreikingen en werkvormen aan. Scholen kunnen hierdoor het hele jaar door op een snelle en eenvoudige manier bezinning en inspiratie momenten, gezamenlijke vieringen en actuele thema’s uit de maatschappij in de klas behandelen. Hiermee sluit het START jaarprogramma aan op de pedagogische opdracht om invulling te geven aan persoonsvorming en burgerschap en draagt het bij aan de socialisatie van de leerlingen.

Wij wensen iedereen met dit materiaal ruimte voor bezinning, inspiratie, hoop en vreugde toe. En als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt, neem dan via start@verus.nl contact met ons op.

Scroll to top