• Type:
  • Ik vergeet je niet

    Afscheid nemen van vrienden, goede kennissen of familie is een intens proces. Ook leerlingen hebben ervaringen met verlies, maar er zijn weinig momenten en plekken waar ze dit kunnen delen.

    In de traditie van Allerzielen en Eeuwigheidszondag bieden Verus en Kwintessens PO/VO en MBO scholen handreikingen aan om met leerlingen stil te staan bij afscheid nemen, gemis en verlies.

    Kijk en lees verder
Scroll to top